МКТУ-11:2017 — Класс 1

Хімікати, призначені для використання в промисловості, науці та фотографії, а також у сільському господарстві, плодівництві та лісівництві; необроблені штучні смоли, необроблені пластмаси; добрива; суміші для гасіння вогню; препарати для термообробляння і паяння металів; хімічні речовини для консервування харчових продуктів; дубильні речовини; клеючі препарати на промислові потреби:

Вернуться на предыдущую страницу.

 • агар-агар
 • ад’юванти, крім призначених на медичні або ветеринарні потреби
 • азот
 • азотна кислота
 • азотні добрива
 • акрилові смоли необроблені
 • активоване вугілля / активоване деревне вугілля
 • актиній
 • алкалоїди*
 • альбумін [тваринний або рослинний, сировина]
 • альбумінізований папір
 • альгінати для харчової промисловості
 • альгінати на промислові потреби
 • альдегідаміак
 • альдегіди*
 • алюмінієві галуни
 • алюмоамонієвий галун
 • америцій
 • аміак [леткий луг] на промислові потреби
 • аміак*
 • амілацетат
 • аміловий спирт
 • амоніак безводний
 • ангідриди
 • антидетонатори до палива двигунів внутрішнього згоряння
 • антиоксиданти для використання у виробництві біологічно активних харчових добавок
 • антиоксиданти для використання у виробництві косметики
 • антиоксиданти для використання у виробництві фармацевтичних продуктів
 • антиоксиданти для використання у промисловому виробництві
 • антистатики, крім призначених на побутові потреби
 • антифризи
 • антранілова кислота
 • аргон
 • арсен
 • арсенат свинцю
 • арсенатна кислота
 • астатин
 • ацетат алюмінію*
 • ацетат кальцію
 • ацетат свинцю
 • ацетат целюлози необроблений
 • ацетати [хімікати]*
 • ацетилен
 • ацетон
 • бактерициди енологічні [хімічні препарати для використання у виробництві вина]
 • бактерійні препарати, крім призначених для медичного та ветеринарного використання
 • бактеріологічні препарати для оцтовокислого бродіння
 • бактеріологічні препарати, крім призначених для медичного та ветеринарного використання
 • барити
 • баритовий папір
 • барій
 • бензен
 • бензойна кислота
 • бензол
 • бентоніт
 • беркелій
 • бікарбонат натрію на хімічні потреби
 • біологічні препарати, крім призначених на медичні або ветеринарні потреби
 • біохімічні каталізатори
 • бісмут
 • бісмут азотнокислий основний на хімічні потреби
 • біхромат калію
 • біхромат натрію
 • боксит
 • борна кислота на промислові потреби
 • борошно з тапіоки на промислові потреби
 • борошно на промислові потреби
 • бром на хімічні потреби
 • бура
 • важка вода
 • валяльні препарати
 • валяльні препарати для використання в текстильній промисловості
 • вибілювальні препарати на промислові потреби
 • винна кислота
 • винний камінь, крім призначеного на фармацевтичні потреби
 • винний спирт
 • відновлювальні препарати для грамплатівок
 • відновлювачі для використання у фотографії
 • віконні замазки
 • віражні розчини [фотографія]
 • віражні солі [фотографія]
 • віск для щеплювання дерев
 • віскоза
 • вітаміни для використання у виробництві біологічно активних харчових добавок
 • вітаміни для використання у виробництві косметики
 • вітаміни для використання у виробництві фармацевтичних продуктів
 • вітаміни для харчової промисловості
 • вітерит
 • водень
 • водорості морські [добрива]
 • вольфрамова кислота
 • вугільна кислота
 • вуглеводи
 • вуглець
 • вуглець для фільтрів
 • вулканізувальні препарати
 • в’яжучі речовини для бетону
 • в’яжучі речовини ливарні
 • гадоліній
 • гази-пропеленти для аерозолів
 • газопоглиначі [хімічно активні речовини]
 • галат бісмуту основний
 • галій
 • галова кислота для виробництва чорнила
 • галодубильна кислота
 • галуни
 • гальмові рідини
 • гамбір
 • гелі для електрофорезу
 • гелій
 • гени насіння для сільськогосподарського виробництва
 • гідразин
 • гідрати
 • гідроксид алюмінію
 • гіпосульфіти
 • гіпохлорит натрію
 • глинозем
 • гліколевий етер
 • гліколь
 • гліцериди
 • гліцерин на промислові потреби
 • глутамінова кислота на промислові потреби
 • глюкоза для харчової промисловості
 • глюкоза на промислові потреби
 • глюкозиди
 • гольмій
 • гормони для прискорювання достигання фруктів
 • горщиковий ґрунт
 • графіт на промислові потреби
 • ґрунт для рослин
 • гуано
 • гуміарабік на промислові потреби
 • гумус
 • гумус для поверхневого підживлювання
 • гур’юновий бальзам для виготовляння лаків
 • декстрин [шліхта]
 • деревинна маса
 • деревний спирт
 • детергенти для використання у виробничих процесах
 • дефоліанти
 • диспергатори нафти
 • диспергатори олій та масел
 • дисперсні системи пластмас
 • диспрозій
 • дистильована вода
 • дисульфід вуглецю
 • дихлорид олова
 • діагностичні препарати, крім призначених на медичні або ветеринарні потреби
 • діазопапір
 • діастаза на промислові потреби
 • діатомова земля
 • діоксид мангану
 • діоксид титану на промислові потреби
 • діоксид цирконію
 • добавки очищальні до пального / присадки миючі до пального
 • добавки хімічні до інсектицидів
 • добавки хімічні до моторного палива
 • добавки хімічні до розчинів для буріння
 • добавки хімічні до фунгіцидів
 • добрива
 • добрива з рибного борошна
 • добрива тваринного походження
 • доломіт на промислові потреби
 • допоміжні рідини для використання з абразивами
 • дубильна деревина
 • дубильна кислота
 • дубильна кора
 • дубильні речовини
 • екстракти чаю для використання у виробництві косметики
 • екстракти чаю для використання у виробництві фармацевтичних продуктів
 • екстракти чаю для харчової промисловості
 • емалебарвильні хімікати
 • емульгатори
 • ензими для харчової промисловості
 • ензими на промислові потреби
 • ензимні препарати для харчової промисловості
 • ензимні препарати на промислові потреби
 • епоксидні смоли необроблені
 • ербій
 • естери целюлози на промислові потреби
 • естери*
 • етан
 • етери целюлози на промислові потреби
 • етери*
 • етиловий етер
 • етиловий спирт
 • європій
 • желатин для використання у фотографії
 • желатин на промислові потреби
 • жирні кислоти
 • закис азоту
 • закріплювальні розчини [фотографія]
 • замазки для дерев [лісівництво]
 • замазки для кузовів автомобілів
 • захисні гази для зварювання
 • зволожувальні препарати для використання при вибілюванні / змочувальні препарати для використання при вибілюванні
 • зволожувальні препарати для використання при забарвлюванні / змочувальні препарати для використання при забарвлюванні
 • зволожувальні препарати для використання у текстильній промисловості / змочувальні препарати для використання у текстильній промисловості
 • зневоджувальні препарати на промислові потреби
 • знежирювальні препарати для використання у виробничих процесах
 • ізотопи на промислові потреби
 • індикаторний папір для хімічних досліджувань
 • індикаторний папір, крім призначеного на медичні або ветеринарні потреби
 • іонообмінники [хімікати]
 • ітербій
 • ітрій
 • їдкі луги
 • йод на промислові потреби
 • йод на хімічні потреби
 • йодатна кислота
 • йодид алюмінію
 • йодиди лужних металів на промислові потреби
 • йодовані білки
 • йодовані солі
 • казеїн для харчової промисловості
 • казеїн на промислові потреби
 • каїніт
 • калій
 • калій щавлевокислий
 • каліфорній
 • каломель [хлорид ртуті]
 • кальцинована сода
 • камеді [клеючі препарати] на промислові потреби
 • камедь трагакантова на промислові потреби
 • камфора на промислові потреби
 • кам’яна сіль
 • каолін / порцелянова глина
 • карбід кальцію
 • карбід кремнію [сировина]
 • карбіди
 • карболінеум для захисту рослин
 • карбонат кальцію
 • карбонат магнію
 • карбонат натрію
 • карбонати
 • карбюризатори [металургія]
 • картопляне борошно на промислові потреби
 • касіопій [лютецій]
 • каталізатори
 • катеху
 • каустики на промислові потреби
 • каустична сода на промислові потреби
 • квебрахо на промислові потреби
 • керамзит для гідропонного вирощування рослин [субстрат]
 • керамічні матеріали у формі частинок, що використовуються як фільтрувальне середовище
 • керамічні суміші для спікання [гранули та порошки]
 • кетони
 • кисень
 • кислоти бензольного ряду
 • кислоти*
 • кислототривкі хімічні суміші
 • кізельгур
 • кінематографічні плівки сенсибілізовані неекспоновані
 • кісткове вугілля
 • клеї для апретування
 • клеї для вичиненої шкіри
 • клеї на промислові потреби
 • клейкі препарати для хірургічних пов’язок
 • клейкі препарати для щеплювання дерев / клейкі препарати для перев’язування дерев
 • клейковина [клей], крім призначеної на канцелярські або побутові потреби
 • клейковина для харчової промисловості
 • клейковина на промислові потреби
 • клеючі препарати для наклеювання афіш
 • клеючі препарати для стінної плитки
 • клеючі препарати для шпалер
 • клеючі препарати на промислові потреби
 • колаген на промислові потреби
 • колодій*
 • компост
 • консерванти для бетону, крім фарб та масел
 • консерванти для використання у фармацевтичній промисловості
 • консерванти для гуми
 • консерванти для кам’яного мурування, крім фарб та масел
 • консерванти для квітів
 • консерванти для цегляного мурування, крім фарб та масел
 • консерванти для цементу, крім фарб та масел
 • консерванти для черепиці, крім фарб та масел
 • кора мангрового дерева на промислові потреби
 • корозійні препарати
 • крем з винного каменю для харчової промисловості
 • крем з винного каменю на промислові потреби
 • крем з винного каменю на хімічні потреби
 • кремнієорганічні сполуки
 • кремній
 • креозот на хімічні потреби
 • криптон
 • кріогенні препарати
 • кров’яне вугілля
 • кротоновий альдегід
 • крохмаль на промислові потреби
 • крохмальна паста [клеюча речовина], крім призначеної на канцелярські або побутові потреби
 • ксенон
 • ксилен
 • ксилол
 • культури біологічних тканин, крім призначених на медичні або ветеринарні потреби
 • культури мікроорганізмів, крім призначених для медичного і ветеринарного використання
 • кюрій
 • лакмусовий папір
 • лактоза [сировина]
 • лактоза для харчової промисловості
 • лактоза на промислові потреби
 • лампова сажа на промислові потреби
 • лантан
 • лецитин [сировина]
 • лецитин для харчової промисловості
 • лецитин на промислові потреби
 • лимонна кислота на промислові потреби
 • літій
 • луги
 • лужні метали
 • лужноземельні метали
 • магнезит
 • магнітні рідини на промислові потреби
 • манганат
 • масла для вичинювання шкіри
 • мастики для вичиненої шкіри
 • мастики для щеплювання дерев
 • мастики олійні [замазки]
 • матеріали для паяння твердими припоями
 • матеріали, здатні до ядерного розпаду, для ядерної енергетики
 • металоїди
 • метан
 • метилбензен
 • метилбензол
 • метиловий етер
 • мило [металеве] на промислові потреби
 • мінеральні кислоти
 • молочна кислота
 • молочні ферменти для харчової промисловості
 • молочні ферменти на промислові потреби
 • молочні ферменти на хімічні потреби
 • морська вода на промислові потреби
 • мурашина кислота
 • надсірчана кислота
 • натрій
 • нафталін
 • неодим
 • неон
 • нептуній
 • нітрат амонію
 • нітрат срібла
 • нітрат урану
 • нітрати
 • окис барію
 • окислювачі [хімічні добавки до моторного палива]
 • оксалат калію
 • оксалати
 • оксалатна кислота
 • оксид кобальту на промислові потреби
 • оксид літію
 • оксид ртуті
 • оксид свинцю
 • оксид сурми
 • оксид урану
 • оксид хрому
 • олеїнова кислота
 • олівін [силікатний мінерал]
 • олії та масла для дублення вичиненої шкіри
 • олії та масла для консервування харчових продуктів
 • олії та масла для обробляння вичиненої шкіри під час її виробництва
 • органічний дігестат [добриво]
 • основи [хімічні препарати]
 • охолоджувальні рідини для двигунів транспортних засобів
 • оцтова кислота розведена
 • оцтовий ангідрид
 • паливо для атомних реакторів
 • паперова маса
 • пектин [фотографія]
 • пектин для харчової промисловості
 • пектин на промислові потреби
 • перборат натрію
 • перекис водню на промислові потреби
 • перкарбонати
 • персульфати
 • перхлорати
 • підкислена вода для перезаряджання електричних батарей / підкислена вода для перезаряджання акумуляторів
 • підсмольна вода [деревний оцет]
 • пікринова кислота
 • піноутворювачі для бетону
 • пірогалова кислота
 • плавикова кислота
 • пластизолі
 • пластифікатори
 • пластмаси необроблені
 • плутоній
 • побічні продукти обробляння злаків на промислові потреби
 • поверхневий шар ґрунту
 • поверхнево-активні речовини
 • поливи для кераміки
 • полімерні смоли необроблені
 • полоній
 • пом’якшувачі для вичинювання шкур / апретура для шкур, крім масел
 • поташ
 • поташ водний
 • похідні бензену
 • похідні целюлози [хімікати]
 • празеодим
 • препарати для видаляння клею / розчинники клеїв
 • препарати для видаляння накипу, крім призначених на побутові потреби
 • препарати для вичинювання шкіри
 • препарати для вичинювання шкур
 • препарати для відокремлювання жирів
 • препарати для відокремлювання та відклеювання
 • препарати для відпалювання металів
 • препарати для гальванізування
 • препарати для гартування металів
 • препарати для заощаджування вугілля
 • препарати для заощаджування палива
 • препарати для запобігання тьмянінню лінз
 • препарати для запобігання тьмянінню скла
 • препарати для знімання шпалер
 • препарати для кінцевого процесу виробництва сталі
 • препарати для надавання вогнетривкості
 • препарати для очищання газу
 • препарати для полегшування виймання з форм
 • препарати для поліпшування стану ґрунту
 • препарати для пом’якшування води
 • препарати для прискорювання процесів куховарення на промислові потреби
 • препарати для прояснювання / препарати для надавання прозорості
 • препарати для прояснювання вина
 • препарати для прояснювання сусла
 • препарати для регулювання росту рослин
 • препарати для термообробляння металів
 • препарати для формування ливарних форм
 • препарати з мікроелементами для рослин
 • препарати з мікроорганізмів, крім призначених на медичні або ветеринарні потреби
 • препарати з тваринного вуглецю
 • препарати проти закипання охолоджувальних рідин у двигунах
 • препарати проти проростання овочів
 • препарати, що запобігають утворюванню накипу
 • прискорювачі вулканізування
 • продукти дистилювання деревного спирту
 • прометій
 • промислові хімікати
 • протактиній
 • протеїн [сировина]
 • протеїни для використання у виробництві біологічно активних харчових добавок
 • протеїни для використання у промисловому виробництві
 • протеїни для харчової промисловості
 • протипінні розчини для батарей електричних / протипінні розчини для акумуляторів
 • пташиний клей
 • радій на наукові потреби
 • радіоактивні елементи на наукові потреби
 • радон
 • реній
 • рентгенівські плівки сенсибілізовані неекспоновані
 • речовини для запобігання спусканню петель у панчохах
 • речовини для зміцнювання вапняку
 • речовини для консервування насіння
 • речовини для консервування пива
 • речовини для матування
 • речовини для нейтралізування отруйних газів
 • речовини для пом’якшування м’яса на промислові потреби
 • речовини для пом’якшування на промислові потреби
 • речовини для протравлювання металів
 • речовини для прояснювання та консервування пива
 • речовини-глушники для емалей
 • речовини-глушники для скла
 • риб’ячий клей, крім призначеного на канцелярські, побутові або харчові потреби
 • рідини для гідравлічних систем
 • рідини для гідравлічного підсилювання
 • рідини для десульфатування електричних батарей / рідини для десульфатування акумуляторів
 • рідке [розчинне] скло
 • рідкісноземельні елементи
 • розчини для буріння
 • розчини для гальванізування
 • розчини для ціанотипії
 • розчини солей срібла для сріблення
 • розчини соляної кислоти
 • розчинники для лаків
 • ртуть
 • рубідій
 • сажа газова на промислові потреби
 • сажа на промислові або сільськогосподарські потреби
 • саліцилова кислота
 • самарій
 • самовіражний папір [фотографія]
 • сахарин
 • світлокопіювальна тканина
 • світлокопіювальний папір
 • світлочутливі пластини
 • себацинова кислота
 • селен
 • селітра
 • селітровий папір
 • сенсибілізована тканина для фотографії
 • сенсибілізований папір
 • сенсибілізовані пластини для офсетного друкування
 • сенсибілізовані плівки неекспоновані
 • сенсибілізовані фотографічні пластини
 • силікат алюмінію
 • силікати
 • синтетичні матеріали для абсорбування олій та масел
 • сіль необроблена
 • сірка
 • сірчана кислота
 • сірчаний етер
 • сірчиста кислота
 • скандій
 • склеювальні речовини для взуття
 • склеювальні речовини для лагодження розбитих речей
 • склеювальні речовини для пневматичних шин / мастики для шин
 • солі [добрива]
 • солі [хімічні препарати]
 • солі аміачні
 • солі амонію
 • солі для гальванічних елементів / солі для гальванічних батарей
 • солі для забарвлювання металів
 • солі для консервування, крім призначених для харчових продуктів
 • солі дорогоцінних металів на промислові потреби
 • солі заліза
 • солі золота
 • солі кальцію
 • солі лужних металів
 • солі на промислові потреби
 • солі натрію [хімічні сполуки]
 • солі рідкісноземельних металів
 • солі ртуті
 • солі хрому
 • солодові білки
 • соляна кислота
 • соуси для готування тютюну
 • спирт нашатирний
 • спирт*
 • сполуки барію
 • сполуки плавикового шпату
 • стверджені гази на промислові потреби
 • стеаринова кислота
 • стовбурові клітини, крім призначених
 • на медичні або ветеринарні потреби
 • стронцій
 • субстрати для вирощування без ґрунту [сільське господарство]
 • сульфат барію
 • сульфат міді [мідний купорос]
 • сульфати
 • сульфід сурми
 • сульфіди
 • сульфімід бензойної кислоти
 • сульфонові кислоти
 • сумах для дублення
 • суміші для виробництва грамплатівок
 • суміші для виробництва технічної кераміки
 • суміші для гасіння вогню
 • суміші для ремонтування камер шин
 • суміші для ремонтування шин
 • суміші для різьбонарізування
 • суперфосфати [добрива]
 • сурма
 • сухий лід [діоксид вуглецю]
 • талій
 • тальк [силікат магнію]
 • танін
 • тваринне вугілля
 • тваринний білок [сировина]
 • тваринний вуглець
 • телур
 • тербій
 • тетрахлорид ацетилену
 • тетрахлориди
 • тетрахлорметан
 • технецій
 • тимол на промислові потреби
 • титаніт
 • тіокарбонілід
 • толуол
 • торій
 • торф [добриво]
 • торф’яні горщики для плодівництва
 • трансмісійні маслянисті речовини
 • трансмісійні рідини
 • тулій
 • удобрювальні препарати
 • уповільнювальні матеріали для ядерних реакторів
 • уран
 • фенол на промислові потреби
 • ферменти на хімічні потреби
 • фермій
 • феротипні пластини [фотографія]
 • фероціаніди
 • фіксажі [фотографія]
 • фільтрувальні матеріали [мінеральні речовини]
 • фільтрувальні матеріали [необроблені пластмаси]
 • фільтрувальні матеріали [рослинні речовини]
 • фільтрувальні матеріали [хімічні препарати]
 • фільтрувальні препарати для промислового виробляння напоїв
 • флавоноїди на промислові потреби [фенольні сполуки]
 • флокулянти
 • флюси для паяння м’якими припоями
 • флюси для паяння твердими припоями
 • формальдегід на хімічні потреби
 • формувальний пісок
 • фосфати [добрива]
 • фосфатиди
 • фосфор
 • фосфорна кислота
 • фотографічні емульсії
 • фотографічні проявники
 • фотографічні сенсибілізатори
 • фотометричний папір
 • фотопапір
 • фотоспалахові суміші
 • францій
 • фтор
 • фулерова земля для використання у текстильній промисловості
 • хімікати для вибілювання воску
 • хімікати для вибілювання жирів
 • хімікати для використання у лісівництві, крім фунгіцидів, гербіцидів, інсектицидів та паразитоцидів
 • хімікати для виробництва емалей, крім пігментів
 • хімікати для виробництва пігментів
 • хімікати для виробництва фарб
 • хімікати для відновлювання вичиненої шкіри
 • хімікати для відокремлювання масел
 • хімікати для забарвлювання скла
 • хімікати для запобігання утворюванню плям на тканинах
 • хімікати для захисту винограду від хвороб
 • хімікати для зварювання / хімікати для паяння
 • хімікати для знебарвлювання олій та масел
 • хімікати для зневуглецювання поверхонь двигунів
 • хімікати для матування скла
 • хімікати для надавання водонепроникності вичиненій шкірі
 • хімікати для надавання водонепроникності кам’яному муруванню, крім фарб
 • хімікати для надавання водонепроникності текстилю
 • хімікати для обробляння вичиненої шкіри
 • хімікати для очищання води
 • хімікати для очищання олій та масел
 • хімікати для плодівництва, крім фунгіцидів, гербіцидів, інсектицидів та паразитоцидів
 • хімікати для промивання радіаторів
 • хімікати для просочування вичиненої шкіри
 • хімікати для просочування текстилю
 • хімікати для розріджування крохмалю [відклеювальні речовини]
 • хімікати для сільського господарства, крім фунгіцидів, гербіцидів, інсектицидів та паразитоцидів
 • хімікати для чищення димарів
 • хімікати для яскравлення барв на промислові потреби
 • хімікати для яскравлення текстилю
 • хімікати проти тьмяніння віконного скла
 • хімікати, що запобігають конденсуванню
 • хімікати, що надають водонепроникності цементу, крім фарб
 • хімічні добавки до олій та масел
 • хімічні елементи, здатні до ядерного розпаду
 • хімічні інтенсифікатори для гуми
 • хімічні інтенсифікатори для паперу
 • хімічні покриття для офтальмологічних лінз
 • хімічні препарати для використання у фотографії
 • хімічні препарати для захисту від мілдью
 • хімічні препарати для захисту злаків від сажки
 • хімічні препарати для конденсування
 • хімічні препарати для копчення м’яса
 • хімічні препарати для наукових цілей, крім призначених для медичного або ветеринарного використання
 • хімічні препарати для сприяння легуванню металів
 • хімічні реактиви, крім призначених на медичні або ветеринарні потреби
 • хімічні речовини для видаляння твердих відкладень з поверхонь
 • хімічні речовини для консервування харчових продуктів
 • хімічні речовини для лабораторних аналізів, крім призначених на медичні або ветеринарні потреби / хімічні препарати для лабораторних аналізів, крім призначених на медичні або ветеринарні потреби
 • хлор
 • хлорати
 • хлоргідрати
 • хлорид алюмінію
 • хлорид амонію
 • хлорид кальцію
 • хлорид магнію
 • хлорид паладію
 • хлориди
 • холева кислота
 • холодоагенти
 • хромати
 • хромова кислота
 • хромові галуни
 • хромові солі
 • цвіт сірковий на хімічні потреби
 • цезій
 • целюлоза
 • церій
 • цимол
 • ціанамід кальцію [добриво]
 • ціаніди [прусиди]
 • чорнильні горішки
 • чорнозем
 • шлаки [добрива]
 • шліхта для використання у текстильній промисловості
 • шліхтувальні препарати
 • шпінель [оксидний мінерал]
 • штучні підсолоджувачі [хімічні препарати]
 • штучні смоли необроблені

Вернуться на предыдущую страницу.