МКТУ-11:2022 - Класс 1

Хімікати, призначені для використання в промисловості, науці та фотографії, а також у сільському господарстві, плодівництві та лісівництві; необроблені штучні смоли, необроблені пластмаси; суміші для гасіння вогню та для запобігання займанню; препарати для термообробляння і паяння металів; речовини для дублення шкур тварин; клеючі препарати для використання у промисловості; замазки для заповнювання порожнин та інші пастоподібні заповнювачі порожнин; компост, добрива, у тому числі тваринного походження; біологічні препарати для використання в промисловості та науці:

Вернуться на предыдущую страницу.

 1. агар-агар
 2. ад'юванти, крім призначених на медичні або ветеринарні потреби
 3. азот
 4. азотна кислота
 5. азотні добрива
 6. акрилові смоли необроблені
 7. активоване вугілля / активоване деревне вугілля
 8. актиній
 9. алкалоїди*
 10. альбумін [тваринний або рослинний, сировина]
 11. альбумінізований папір
 12. альгінати для харчової промисловості
 13. альгінати на промислові потреби
 14. альдегідаміак
 15. альдегіди*
 16. алюмінієві галуни
 17. алюмоамонієві галуни
 18. америцій
 19. аміак [леткий луг] на промислові потреби
 20. аміак*
 21. амілацетат
 22. аміловий спирт
 23. амоніак безводний
 24. ангідриди
 25. антидетонатори до палива двигунів внутрішнього згоряння
 26. антиоксиданти для використання у виробництві біологічно активних харчових добавок
 27. антиоксиданти для використання у виробництві косметики
 28. антиоксиданти для використання у виробництві фармацевтичних продуктів
 29. антиоксиданти для використання у промисловому виробництві
 30. антистатики, крім призначених на побутові потреби
 31. антифризи
 32. антранілова кислота
 33. аргон
 34. арсен
 35. арсенат свинцю
 36. арсенатна кислота
 37. астатин
 38. ацетат алюмінію*
 39. ацетат кальцію
 40. ацетат свинцю
 41. ацетат целюлози необроблений
 42. ацетати [хімікати]*
 43. ацетилен
 44. ацетон
 45. бактерициди енологічні [хімічні препарати для використання у виробництві вина]
 46. бактерійні препарати, крім призначених для медичного та ветеринарного використання
 47. бактеріологічні препарати для оцтовокислого бродіння
 48. бактеріологічні препарати, крім призначених для медичного та ветеринарного використання
 49. барити
 50. баритовий папір
 51. барій
 52. бензен
 53. бензойна кислота
 54. бензол
 55. бентоніт
 56. беркелій
 57. бікарбонат натрію на хімічні потреби
 58. біологічні препарати, крім призначених на медичні або ветеринарні потреби
 59. біохімічні каталізатори
 60. бісмут
 61. бісмут азотнокислий основний на хімічні потреби
 62. біхромат калію
 63. біхромат натрію
 64. боксит
 65. борна кислота на промислові потреби
 66. борошно з тапіоки на промислові потреби
 67. борошно на промислові потреби
 68. бром на хімічні потреби
 69. бура
 70. важка вода
 71. валяльні препарати
 72. валяльні препарати для використання в текстильній промисловості
 73. вибілювальні препарати на промислові потреби
 74. винна кислота
 75. винний камінь, крім призначеного на фармацевтичні потреби
 76. винний спирт
 77. відновлювальні препарати для грамплатівок
 78. відновлювачі для використання у фотографії
 79. віконні замазки
 80. віражні розчини [фотографія]
 81. віражні солі [фотографія]
 82. віск для щеплювання дерев
 83. віскоза
 84. вітаміни для використання у виробництві біологічно активних харчових добавок
 85. вітаміни для використання у виробництві косметики
 86. вітаміни для використання у виробництві фармацевтичних продуктів
 87. вітаміни для харчової промисловості
 88. вітерит
 89. водень
 90. водорості морські [добрива]
 91. вольфрамова кислота
 92. вугільна кислота
 93. вуглеводи
 94. вуглець
 95. вуглець для фільтрів
 96. в'яжучі речовини для бетону
 97. в'яжучі речовини ливарні
 98. гадоліній
 99. гази-пропеленти для аерозолів
 100. газопоглиначі [хімічно активні речовини]
 101. галат бісмуту основний
 102. галій
 103. галова кислота для виробництва чорнила
 104. галодубильна кислота
 105. галуни
 106. гальмові рідини
 107. гамбір
 108. гелі для електрофорезу
 109. гелій
 110. гени насіння для сільськогосподарського виробництва
 111. гідразин
 112. гідрати
 113. гідроксид алюмінію
 114. гіпосульфіти
 115. гіпохлорит натрію
 116. гіпс, що використовується як добриво
 117. глинозем
 118. гліколевий етер
 119. гліколь
 120. гліцериди
 121. гліцерин на промислові потреби
 122. глутамінова кислота на промислові потреби
 123. глюкоза для харчової промисловості
 124. глюкоза на промислові потреби
 125. глюкозиди
 126. гольмій
 127. гормони для прискорювання достигання фруктів
 128. горщиковий ґрунт
 129. графен
 130. графіт на промислові потреби
 131. ґрунт для рослин
 132. гуано
 133. гуміарабік на промислові потреби
 134. гумус
 135. гумус для поверхневого підживлювання
 136. гур'юновий бальзам для виготовляння лаків
 137. декстрин [шліхта]
 138. деревинна маса
 139. деревний спирт
 140. детергенти для використання у виробничих процесах
 141. дефоліанти
 142. диспергатори нафти
 143. диспергатори олій та масел
 144. дисперсні системи пластмас
 145. диспрозій
 146. дистильована вода
 147. дисульфід вуглецю
 148. дихлорид олова
 149. діагностичні препарати, крім призначених на медичні або ветеринарні потреби
 150. діазопапір
 151. діастаза на промислові потреби
 152. діатомова земля
 153. діоксид мангану
 154. діоксид титану на промислові потреби
 155. діоксид цирконію
 156. добавки хімічні до інсектицидів
 157. добавки хімічні до моторного палива
 158. добавки хімічні до розчинів для буріння
 159. добавки хімічні до фунгіцидів
 160. добрива
 161. добрива з рибного борошна
 162. добрива тваринного походження
 163. доломіт на промислові потреби
 164. допоміжні рідини для використання з абразивами
 165. дубильна деревина
 166. дубильна кислота
 167. дубильна кора
 168. дубильні речовини
 169. екстракти чаю для використання у виробництві косметики
 170. екстракти чаю для використання у виробництві фармацевтичних продуктів
 171. екстракти чаю для харчової промисловості
 172. емалебарвильні хімікати
 173. емульгатори
 174. ензими для харчової промисловості
 175. ензими на промислові потреби
 176. ензимні препарати для харчової промисловості
 177. ензимні препарати на промислові потреби
 178. епоксидні смоли необроблені
 179. ербій
 180. естери целюлози на промислові потреби
 181. естери*
 182. етан
 183. етери целюлози на промислові потреби
 184. етери*
 185. етиловий етер
 186. етиловий спирт
 187. європій
 188. желатин для використання у фотографії
 189. желатин на промислові потреби
 190. жирні кислоти
 191. закис азоту
 192. закріплювальні розчини [фотографія]
 193. замазки для дерев [лісівництво]
 194. замазки для ремонтування кузовів автомобілів
 195. захисні гази для зварювання
 196. зволожувальні препарати для використання при вибілюванні / змочувальні препарати для використання при вибілюванні
 197. зволожувальні препарати для використання при забарвлюванні / змочувальні препарати для використання при забарвлюванні
 198. зволожувальні препарати для використання у текстильній промисловості / змочувальні препарати для використання у текстильній промисловості
 199. зневоджувальні препарати на промислові потреби
 200. знежирювальні препарати для використання у виробничих процесах
 201. ізотопи на промислові потреби
 202. індикаторний папір для хімічних досліджувань
 203. індикаторний папір, крім призначеного на медичні або ветеринарні потреби
 204. іонообмінники [хімікати]
 205. ітербій
 206. ітрій
 207. їдкі луги
 208. йод на промислові потреби
 209. йод на хімічні потреби
 210. йодатна кислота
 211. йодид алюмінію
 212. йодиди лужних металів на промислові потреби
 213. йодовані білки
 214. йодовані солі
 215. казеїн для харчової промисловості
 216. казеїн на промислові потреби
 217. каїніт
 218. калій
 219. калій щавлевокислий
 220. каліфорній
 221. каломель [хлорид ртуті]
 222. кальцинована сода
 223. камеді [клеючі препарати] на промислові потреби
 224. камедь трагакантова на промислові потреби
 225. камфора на промислові потреби
 226. кам'яна сіль
 227. каолін / порцелянова глина
 228. карбід кальцію
 229. карбід кремнію [сировина]
 230. карбіди
 231. карболінеум для захисту рослин
 232. карбонат кальцію
 233. карбонат магнію
 234. карбонат натрію
 235. карбонати
 236. карбюризатори [металургія]
 237. картопляне борошно на промислові потреби
 238. касіопій [лютецій]
 239. каталізатори
 240. катеху
 241. каустики на промислові потреби
 242. каустична сода на промислові потреби
 243. квебрахо на промислові потреби
 244. керамзит для гідропонного вирощування рослин [субстрат]
 245. керамічні матеріали у формі частинок, що використовуються як фільтрувальне середовище
 246. керамічні суміші для спікання [гранули та порошки]
 247. кетони
 248. кисень на промислові потреби
 249. кислоти бензольного ряду
 250. кислоти*
 251. кислототривкі хімічні суміші
 252. кізельгур
 253. кінематографічні плівки сенсибілізовані неекспоновані
 254. кісткове вугілля
 255. клеї для апретування
 256. клеї для вичиненої шкіри
 257. клеї на промислові потреби
 258. клейкі препарати для хірургічних пов'язок
 259. клейкі препарати для щеплювання дерев / клейкі препарати для перев'язування дерев
 260. клейковина [клей], крім призначеної на канцелярські або побутові потреби
 261. клейковина для харчової промисловості
 262. клейковина на промислові потреби
 263. клеючі препарати для наклеювання афіш
 264. клеючі препарати для стінної плитки
 265. клеючі препарати для шпалер
 266. клеючі препарати на промислові потреби
 267. колаген на промислові потреби
 268. колодій*
 269. компост
 270. консерванти для бетону, крім фарб та масел
 271. консерванти для використання у фармацевтичній промисловості
 272. консерванти для гуми
 273. консерванти для кам'яного мурування, крім фарб та масел
 274. консерванти для квітів
 275. консерванти для цегляного мурування, крім фарб та масел
 276. консерванти для цементу, крім фарб та масел
 277. консерванти для черепиці, крім фарб та масел
 278. кора мангрового дерева на промислові потреби
 279. корозійні препарати
 280. крем з винного каменю для харчової промисловості
 281. крем з винного каменю на промислові потреби
 282. крем з винного каменю на хімічні потреби
 283. кремнієорганічні сполуки
 284. кремній
 285. креозот на хімічні потреби
 286. криптон
 287. кріогенні препарати
 288. кров'яне вугілля
 289. кротоновий альдегід
 290. крохмаль на промислові потреби
 291. крохмальна паста [клеюча речовина], крім призначеної на канцелярські або побутові потреби
 292. ксенон
 293. ксилен
 294. ксилол
 295. культури біологічних тканин, крім призначених на медичні або ветеринарні потреби
 296. культури мікроорганізмів, крім призначених для медичного і ветеринарного використання
 297. кюрій
 298. лакмусовий папір
 299. лактоза [сировина]
 300. лактоза для харчової промисловості
 301. лактоза на промислові потреби
 302. лампова сажа на промислові потреби
 303. лантан
 304. лецитин [сировина]
 305. лецитин для харчової промисловості
 306. лецитин на промислові потреби
 307. лимонна кислота на промислові потреби
 308. літій
 309. луги
 310. лужні метали
 311. лужноземельні метали
 312. магнезит
 313. магнітні рідини на промислові потреби
 314. манганат
 315. масла для вичинювання шкіри
 316. мастики для вичиненої шкіри
 317. мастики для шин
 318. мастики для щеплювання дерев
 319. мастики олійні [замазки]
 320. матеріали для паяння твердими припоями
 321. матеріали, здатні до ядерного розпаду, для ядерної енергетики
 322. металоїди
 323. метан
 324. метилбензен
 325. метилбензол
 326. метиловий етер
 327. мило [металеве] на промислові потреби
 328. мінеральні кислоти
 329. молочна кислота
 330. молочні ферменти для харчової промисловості
 331. молочні ферменти на промислові потреби
 332. молочні ферменти на хімічні потреби
 333. морська вода на промислові потреби
 334. мурашина кислота
 335. надсірчана кислота
 336. натрій
 337. нафталін
 338. неодим
 339. неон
 340. нептуній
 341. нітрат амонію
 342. нітрат срібла
 343. нітрат урану
 344. нітрати
 345. окис барію
 346. окислювачі [хімічні добавки до моторного палива]
 347. оксалат калію
 348. оксалати
 349. оксалатна кислота
 350. оксид кобальту на промислові потреби
 351. оксид літію
 352. оксид ртуті
 353. оксид свинцю
 354. оксид сурми
 355. оксид урану
 356. оксид хрому
 357. олеїнова кислота
 358. олівін [силікатний мінерал]
 359. олії та масла для дублення вичиненої шкіри
 360. олії та масла для консервування харчових продуктів
 361. олії та масла для обробляння вичиненої шкіри під час її виробництва
 362. органічний дігестат [добриво]
 363. основи [хімічні препарати]
 364. охолоджувальні рідини для двигунів транспортних засобів
 365. оцтова кислота розведена
 366. оцтовий ангідрид
 367. паливо для атомних реакторів
 368. паперова маса
 369. пектин [фотографія]
 370. пектин для харчової промисловості
 371. пектин на промислові потреби
 372. перборат натрію
 373. перекис водню на промислові потреби
 374. перкарбонати
 375. персульфати
 376. перхлорати
 377. підкислена вода для перезаряджання електричних батарей / підкислена вода для перезаряджання акумуляторів
 378. підсмольна вода [деревний оцет]
 379. пікринова кислота
 380. піноутворювачі для бетону
 381. пірогалова кислота
 382. плавикова кислота
 383. пластизолі
 384. пластифікатори
 385. пластмаси необроблені
 386. плутоній
 387. побічні продукти обробляння злаків на промислові потреби
 388. поверхневий шар ґрунту
 389. поверхнево-активні речовини
 390. поливи для кераміки
 391. полімерні смоли необроблені
 392. полоній
 393. пом'якшувачі для вичинювання шкур / апретура для шкур, крім масел
 394. поташ
 395. поташ водний
 396. похідні бензену
 397. похідні целюлози [хімікати]
 398. празеодим
 399. препарати для видаляння клею / розчинники клеїв
 400. препарати для видаляння накипу, крім призначених на побутові потреби
 401. препарати для вичинювання шкіри
 402. препарати для вичинювання шкур
 403. препарати для відокремлювання жирів
 404. препарати для відокремлювання та відклеювання
 405. препарати для відпалювання металів
 406. препарати для вулканізування
 407. препарати для гальванізування
 408. препарати для гартування металів
 409. препарати для заощаджування вугілля
 410. препарати для заощаджування палива
 411. препарати для запобігання тьмянінню лінз
 412. препарати для запобігання тьмянінню скла
 413. препарати для знімання шпалер
 414. препарати для кінцевого процесу виробництва сталі
 415. препарати для надавання вогнетривкості
 416. препарати для очищання газу
 417. препарати для полегшування виймання з форм
 418. препарати для поліпшування стану ґрунту
 419. препарати для пом'якшування води
 420. препарати для прискорювання процесів куховарення на промислові потреби
 421. препарати для прояснювання / препарати для надавання прозорості
 422. препарати для прояснювання вина
 423. препарати для прояснювання сусла
 424. препарати для регулювання росту рослин
 425. препарати для термообробляння металів
 426. препарати для формування ливарних форм
 427. препарати з мікроелементами для рослин
 428. препарати з мікроорганізмів, крім призначених на медичні або ветеринарні потреби
 429. препарати з тваринного вуглецю
 430. препарати проти закипання охолоджувальних рідин у двигунах
 431. препарати проти проростання овочів
 432. препарати, що запобігають утворюванню накипу
 433. присадки миючі до пального / присадки миючі до бензину
 434. прискорювачі вулканізування
 435. продукти дистилювання деревного спирту
 436. прометій
 437. промислові хімікати
 438. протактиній
 439. протеїн [сировина]
 440. протеїни для використання у виробництві біологічно активних харчових добавок
 441. протеїни для використання у промисловому виробництві
 442. протеїни для харчової промисловості
 443. протипінні розчини для батарей електричних / протипінні розчини для акумуляторів
 444. пташиний клей
 445. радій на наукові потреби
 446. радіоактивні елементи на наукові потреби
 447. радон
 448. реній
 449. рентгенівські плівки сенсибілізовані неекспоновані
 450. речовини для запобігання спусканню петель у панчохах
 451. речовини для зміцнювання вапняку
 452. речовини для консервування насіння
 453. речовини для консервування пива
 454. речовини для матування
 455. речовини для нейтралізування отруйних газів
 456. речовини для пом'якшування м'яса на промислові потреби
 457. речовини для пом'якшування на промислові потреби
 458. речовини для протравлювання металів
 459. речовини для прояснювання та консервування пива
 460. речовини-глушники для емалей
 461. речовини-глушники для скла
 462. риб'ячий клей, крім призначеного на канцелярські, побутові або харчові потреби
 463. рідини для гідравлічних систем
 464. рідини для гідравлічного підсилювання
 465. рідини для десульфатування електричних батарей / рідини для десульфатування акумуляторів
 466. рідкісноземельні елементи
 467. розчини для буріння
 468. розчини для гальванізування
 469. розчини для ціанотипії
 470. розчини солей срібла для сріблення
 471. розчини соляної кислоти
 472. розчинники для лаків
 473. ртуть
 474. рубідій
 475. сажа газова на промислові потреби
 476. сажа на промислові або сільськогосподарські потреби
 477. саліцилова кислота
 478. самарій
 479. самовіражний папір [фотографія]
 480. сахарин
 481. світлокопіювальна тканина
 482. світлокопіювальний папір
 483. світлочутливі пластини
 484. себацинова кислота
 485. селен
 486. селітра
 487. селітровий папір
 488. сенсибілізована тканина для фотографії
 489. сенсибілізований папір
 490. сенсибілізовані пластини для офсетного друкування
 491. сенсибілізовані плівки неекспоновані
 492. сенсибілізовані фотографічні пластини
 493. силікат алюмінію
 494. силікати
 495. синтетичні матеріали для абсорбування олій та масел
 496. сіль необроблена
 497. сільськогосподарські хімікати, крім фунгіцидів, гербіцидів, інсектицидів та паразитицидів
 498. сірка
 499. сірчана кислота
 500. сірчаний етер
 501. сірчиста кислота
 502. скандій
 503. склеювальні речовини для взуття
 504. склеювальні речовини для лагодження розбитих речей
 505. скло рідке [розчинне]
 506. солі [добрива]
 507. солі [хімічні препарати]
 508. солі аміачні
 509. солі амонію
 510. солі для гальванічних елементів / солі для гальванічних батарей
 511. солі для забарвлювання металів
 512. солі для консервування, крім призначених для харчових продуктів
 513. солі дорогоцінних металів на промислові потреби
 514. солі заліза
 515. солі золота
 516. солі кальцію
 517. солі лужних металів
 518. солі на промислові потреби
 519. солі натрію [хімічні сполуки]
 520. солі рідкісноземельних металів
 521. солі ртуті
 522. солі хрому
 523. солодові білки
 524. соляна кислота
 525. соуси для готування тютюну
 526. спирт нашатирний
 527. спирт*
 528. сполуки барію
 529. сполуки плавикового шпату
 530. стверджені гази на промислові потреби
 531. стеаринова кислота
 532. стовбурові клітини, крім призначених на медичні або ветеринарні потреби
 533. стронцій
 534. субстрати для вирощування без ґрунту [сільське господарство]
 535. сульфат барію
 536. сульфат міді [мідний купорос]
 537. сульфати
 538. сульфід сурми
 539. сульфіди
 540. сульфімід бензойної кислоти
 541. сульфонові кислоти
 542. сумах для дублення
 543. суміші для виробництва грамплатівок
 544. суміші для виробництва технічної кераміки
 545. суміші для гасіння вогню
 546. суміші для ремонтування камер шин
 547. суміші для ремонтування шин
 548. суміші для різьбонарізування
 549. суперфосфати [добрива]
 550. сурма
 551. сухий лід [діоксид вуглецю]
 552. талій
 553. тальк [силікат магнію]
 554. танін
 555. тваринне вугілля
 556. тваринний білок [сировина]
 557. тваринний вуглець
 558. телур
 559. тербій
 560. тетрахлорид ацетилену
 561. тетрахлориди
 562. тетрахлорметан
 563. технецій
 564. тимол на промислові потреби
 565. титаніт
 566. тіокарбонілід
 567. толуол
 568. торій
 569. торф [добриво]
 570. торф'яні горщики для плодівництва
 571. трансмісійні маслянисті речовини
 572. трансмісійні рідини
 573. тулій
 574. удобрювальні препарати
 575. уповільнювальні матеріали для ядерних реакторів
 576. уран
 577. фенол на промислові потреби
 578. ферменти на хімічні потреби
 579. фермій
 580. феротипні пластини [фотографія]
 581. фероціаніди
 582. фіксажі [фотографія]
 583. фільтрувальні матеріали [мінеральні речовини]
 584. фільтрувальні матеріали [необроблені пластмаси]
 585. фільтрувальні матеріали [рослинні речовини]
 586. фільтрувальні матеріали [хімічні препарати]
 587. фільтрувальні препарати для промислового виробляння напоїв
 588. флавоноїди [фенольні сполуки] на промислові потреби
 589. флокулянти
 590. флюси для паяння м'якими припоями
 591. флюси для паяння твердими припоями
 592. формальдегід на хімічні потреби
 593. формувальний пісок
 594. фосфати [добрива]
 595. фосфатиди
 596. фосфор
 597. фосфорна кислота
 598. фотографічні емульсії
 599. фотографічні проявники
 600. фотографічні сенсибілізатори
 601. фотометричний папір
 602. фотопапір
 603. фотоспалахові суміші
 604. францій
 605. фтор
 606. фулерова земля для використання у текстильній промисловості
 607. хімікати для вибілювання воску
 608. хімікати для вибілювання жирів
 609. хімікати для використання у лісівництві, крім фунгіцидів, гербіцидів, інсектицидів та паразитицидів
 610. хімікати для виробництва емалей, крім пігментів
 611. хімікати для виробництва пігментів
 612. хімікати для виробництва фарб
 613. хімікати для відновлювання вичиненої шкіри
 614. хімікати для відокремлювання масел
 615. хімікати для забарвлювання скла
 616. хімікати для запобігання утворюванню плям на тканинах
 617. хімікати для захисту винограду від хвороб
 618. хімікати для зварювання / хімікати для паяння
 619. хімікати для знебарвлювання олій та масел
 620. хімікати для зневуглецювання поверхонь двигунів
 621. хімікати для матування скла
 622. хімікати для надавання водонепроникності вичиненій шкірі
 623. хімікати для надавання водонепроникності кам'яному муруванню, крім фарб
 624. хімікати для надавання водонепроникності текстилю
 625. хімікати для обробляння вичиненої шкіри
 626. хімікати для очищання води
 627. хімікати для очищання олій та масел
 628. хімікати для плодівництва, крім фунгіцидів, гербіцидів, інсектицидів та паразитицидів
 629. хімікати для промивання радіаторів
 630. хімікати для просочування вичиненої шкіри
 631. хімікати для просочування текстилю
 632. хімікати для розріджування крохмалю [відклеювальні речовини]
 633. хімікати для чищення димарів
 634. хімікати для яскравлення барв на промислові потреби
 635. хімікати для яскравлення текстилю
 636. хімікати проти тьмяніння віконного скла
 637. хімікати, що запобігають конденсуванню
 638. хімікати, що надають водонепроникності цементу, крім фарб
 639. хімічні добавки до олій та масел
 640. хімічні елементи, здатні до ядерного розпаду
 641. хімічні інтенсифікатори для гуми
 642. хімічні інтенсифікатори для паперу
 643. хімічні покриття для офтальмологічних лінз
 644. хімічні препарати для використання у фотографії
 645. хімічні препарати для захисту від мілдью
 646. хімічні препарати для захисту зернових культур від сажкових хвороб
 647. хімічні препарати для конденсування
 648. хімічні препарати для копчення м'яса
 649. хімічні препарати для наукових цілей, крім призначених для медичного або ветеринарного використання
 650. хімічні препарати для сприяння легуванню металів
 651. хімічні реактиви, крім призначених на медичні або ветеринарні потреби
 652. хімічні речовини для видаляння твердих відкладень з поверхонь
 653. хімічні речовини для консервування харчових продуктів
 654. хімічні речовини для лабораторних аналізів, крім призначених на медичні або ветеринарні потреби / хімічні препарати для лабораторних аналізів, крім призначених на медичні або ветеринарні потреби
 655. хлор
 656. хлорати
 657. хлоргідрати
 658. хлорид алюмінію
 659. хлорид амонію
 660. хлорид кальцію
 661. хлорид магнію
 662. хлорид паладію
 663. хлориди
 664. холева кислота
 665. холодоагенти
 666. хромати
 667. хромова кислота
 668. хромові галуни
 669. хромові солі
 670. цвіт сірковий на хімічні потреби
 671. цезій
 672. целюлоза
 673. церій
 674. цимол
 675. ціанамід кальцію [добриво]
 676. ціаніди [прусиди]
 677. чорнильні горішки
 678. чорнозем
 679. шлаки [добрива]
 680. шліхта для використання у текстильній промисловості
 681. шліхтувальні препарати
 682. шпінель [оксидний мінерал]
 683. штучні підсолоджувачі [хімічні препарати]
 684. штучні смоли необроблені.

Вернуться на предыдущую страницу.