Глосарій

Бренд – зазвичай так називають вже розкручену торгову марку, яка вже має репутацію серед споживачів та здобула успіху у певному сегменті ринку. Аналогом цього терміну в Україні є "добре відома торгівельна марка" або «добре відомий знак».

Знак для товарів та послуг (Trade mark, торгова марка, торгівельна марка, торговий знак) – це позначення, за допомогою якого товари та послуги одних осіб відрізняються від товарів та послуг інших осіб.

Інтелектуальна власність – це закріплені законом права на результат творчої діяльності людини у будь-якій сфері, наприклад, у науковій, промисловій, художній, літературній та ін. сферах. Інтелектуальну власність не можна помацати, але можна оцінити у матеріальному еквіваленті.

Логотип (грец. "Logos" - слово, "typos" - відбиток) - спеціально розроблена, індивідуально стилізована форма назви підприємства, часто в оригінальному дизайнерському образі.

Слоган – короткі фрази, які покликані підкреслювати деякі якості та/або характеристики товару чи підприємства загалом.

Фірмовий знак – це унікальний графічний елемент, який зазвичай розташований поруч із назвою компанії. Може використовуватись окремо.