Реєстрація патенту на корисну модель

Patent_korysna_model

Корисна модель - нове та промислово придатне технічне рішення, що не має винахідницького рівня.

Патент на корисну модель – охоронний документ, що засвідчує авторство та право власності на корисну модель, і встановлює пріоритет автора чи власника на цю корисну модель.

Термін дії патенту – 10 років з моменту подання заявки до Укрпатенту.

Що можна запатентувати в якості корисної моделі:

1. Продукт (пристрій).

2. Процес чи спосіб.

Результати в галузі художнього конструювання щодо зовнішнього вигляду виробів, спрямовані на задоволення естетичних та ергономічних потреб охороняються як промислові зразки.

Бази даних та комп'ютерні програми охороняються в Україні авторським правом.

Умови патентоспроможності корисної моделі:

1. Новизна – означає, що корисна модель не є частиною рівня техніки, тобто, нове рішення, раніше невідоме у відповідній галузі.

2. Промислова придатна – означає, що корисну модель можна реалізувати практично.

Фахівці нашої компанії надають повний спектр послуг для отримання патенту на корисну модель, а саме:

 • Проведення патентного пошуку за базами даних патентної документації;
 • Підготовка та складання висновків щодо охороноздатності об'єкта пошуку;
 • Підготовка та подання пакету документів до Патентного Відомства України для отримання патенту;
 • Повний супровід заявки під час її розгляду Патентним Відомством (від подання заявки до отримання патенту);
 • Супровід після отримання патенту (відстеження термінів для сплати зборів за утримання патенту в силі);
 • Міжнародне патентування (патентування в інших країнах).

Вартість патентування корисної моделі залежить від складності об'єкта, що патентується, кількості країн в яких ви хочете запатентувати ваш продукт, а також від термінів реєстрації (стандартна процедура або прискорена).

Права, що випливають із патенту на корисну модель (діють з моменту реєстрації патенту):

 • виключне право на використання зареєстрованої корисної моделі;
 • право дозволяти третім особам використовувати корисну модель (ліцензійний договір, договір про передачу прав);
 • право забороняти третім особам використовувати корисну модель без згоди власника патенту.

Територія дії патенту на корисну модель, як і на винаходи, обмежується територією тих країн, де він зареєстрований. Права власника патенту в одній країні не означають їхньої охорони в іншій країні (принцип незалежності патентів, ст. 4 біс Паризької Конвенції). Тому в країнах, де корисна модель не зареєстрована, вона може вільно використовуватись будь-якою заінтересованою особою. Щоб захистити корисну модель у кількох країнах, необхідно отримати патенти в кількох країнах.

Відмінності корисної моделі від винаходу:

 • Однією з відмінностей корисної моделі від винаходу є скорочені терміни реєстрації патенту на корисну модель. В середньому реєстрація патенту на корисну модель займає 7-10 місяців, патенту на винахід у середньому 1,5-2 роки з дати подання заявки до патентного відомства.
 • Корисна модель не має винахідницького рівня. Тобто корисна модель може бути очевидною для фахівця у цій галузі. Основним критерієм корисної моделі є новизна. Тобто корисною моделлю може бути визнано будь-який новий об'єкт (новий пристрій або новий процес або спосіб).
 • Під час видачі патенту на корисну модель відсутня кваліфікаційна експертиза. Заявка проходить лише формальну експертизу, за результатами якої приймається рішення про видачу патенту.
 • Термін дії патенту на корисну модель 10 років, винахід – 20 років.

На сьогоднішній день правова охорона корисних моделей передбачена у більш ніж 60 країнах світу, таких як Німеччина, Данія, Іспанія, Італія, Нідерланди, Португалія, Фінляндія, Китай, Японія, Польща, Чехія, Угорщина, Болгарія, Бразилія, Мексиці, Країни СНД. Не визнають охорону корисних моделей у США, Канаді, Великобританії, Швеції.

Наші фахівці допоможуть визначити, чи є ваше продукт об'єктом корисної моделі або він відноситься до інших об'єктів інтелектуальної власності, а також допоможуть у проведенні патентного пошук для виявлення запатентованих аналогів, якщо такі існують.

Для того, щоб прорахувати вартість, або залишити заявку на підготовку документів, вам достатньо написати лист нам на e-mail: info@brand-ua.org або зв'язатися з нами за тел./viber +38 (097) 032-74-22.