Ліцензійний договір

Ліцензійний договір - угода, згідно з якою одна сторона (Ліцензіар) надає другій стороні (Ліцензіату) дозвіл на використання об'єкта інтелектуальної власності (Торговельної марки, Промислового зразка, Корисної моделі, Винаходу) на умовах визначених у договорі.

Простіше кажучи, ліцензійний договір – це угода, згідно з якою власник свідоцтва на Торговельну марку або Патент (Ліцензіар) надає другій стороні (Ліцензіату) дозвіл на використання вже зареєстрованого Патенту чи Торговельної Марки.

Перед тим, як укласти ліцензійний договір, потрібно вирішити який вид ліцензії ви хочете надати і на який термін.

За обсягом переданих прав Ліцензійний Договір буває трьох видів:

  1. Виключна ліцензія - ліцензія видається лише одному ліцензіату та виключає можливість використання ліцензіаром об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, яка обмежена цією ліцензією, та видачі іншим особам ліцензій на використання цього об'єкта у зазначеній сфері.
  2. Одинична ліцензія - видається лише одному ліцензіату та виключає можливість видачі ліцензіаром іншим особам ліцензій на використання об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, обмежена цією ліцензією, але не виключає можливості використання ліцензіаром цього об'єкта у зазначеній сфері.
  3. Невиключна ліцензія не виключає можливості використання ліцензіаром об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що визначена цією ліцензією, та видачі іншим особам ліцензій на використання цього об'єкта у цій же сфері.

Ліцензійний договір не підлягає обов'язковій державній реєстрації. Державна реєстрація може бути виконана за згодою сторін. В свою чергу, відсутність державної реєстрації не впливає на дію прав, наданих за ліцензійним договором.

Наші співробітники допоможуть Вам розробити та за бажанням зареєструвати договір у відповідних органах.

Строк дії ліцензійного договору обмежується строком дії майнових прав на об'єкт, права на який передаються.

Також важливим питанням є порядок оплати за ліцензійним договором. Існує кілька видів платежів за ліцензійним договором.

  1. Паушальний платіж – одноразовий платіж повної вартості ліцензії.
  2. Роялті - вид платежу, який передбачає періодичні виплати у вигляді відсотка від продажів/прибутку, отриманого в результаті діяльності під торговельною маркою Ліцензіара.
  3. Комбінований – вид платежу, що передбачає одноразову виплату та періодичні платежі.

Отримати консультацію, замовити розробку ліцензійного договору можна за телефоном +38 (097) 032-74-22 або написавши нам листа на e-mail: info@brand-ua.org