Глосарій

Бренд – зазвичай так називають вже розкручену торгову марку, або марку, яка вже має репутацію серед споживачів та займає певний сегмент ринку. Аналогом цього терміну в Україні є "Добре відома Торгова марка"
 
Знак для товарів та послуг (Trade mark, торговельна марка, товарна марка, торговий знак) – це позначення, за допомогою яких товари та послуги одних осіб відрізняються від товарів та послуг інших осіб.
 
Інтелектуальна власність – це закріплені законом права на результат творчої діяльності людини у будь-якій сфері, наприклад, у науковій, промисловій, художній, літературній та інших сферах. Інтелектуальну власність не можна помацати, але можна оцінити у матеріальному еквіваленті.
 
Логотип (грец. "Logos" - слово, "typos" - відбиток) - спеціально розроблена, індивідуально стилізована форма назви підприємства, часто в оригінальному дизайнерському образі.
 
Слоган – короткі фрази, які покликані підкреслювати деякі якості товару та характеристику товару чи підприємства загалом.
 
Фірмовий знак – це унікальний графічний елемент, який зазвичай розташований поруч із назвою компанії. Може використовуватись окремо.